topener-avatar

Hà Thị Tình

unofficial topener

TPN000001200

0/5

Giới thiệu bởi-

Đang theo dõi

0

Được theo dõi

0

Thông tin
Bất động sản bán
Bất động sản được uỷ quyền

Thông tin

Giới thiệu

Hà Thị Tình: 0906 345933 Chuyên nghiệp và tận tâm.

Bất động sản quan tâm

Khu vực quan tâm

Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Giá quan tâm

1 tỷ - 5 tỷ

Bất động sản bán

no-data

Hiện tại chưa có bất động sản bán

Bất động sản được uỷ quyền

no-data

Hiện tại chưa có dự án nào được uỷ quyền