Danh mục

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Sàn giao dịch thương mại điện tử của Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam (“Sàn TMĐT Topenland”) luôn nỗ lực thực hiện để đảm bảo rằng các thông tin, hình ảnh và tài liệu về Sản phẩm trên Sàn TMĐT Topenland là chính xác tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, Sàn TMĐT Topenland có quyền thay đổi thông tin Sản phẩm mà không cần báo trước. Thông tin chính thức được cung cấp và quy định tại Hợp đồng đặt cọc/Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng Bất động sản.  

Việc người kiểm duyệt tin cho phép đăng tin không cấu thành hoặc thừa nhận bất kỳ trách nhiệm nào của Sàn TMĐT Topenland đối với tin đăng, trong mọi trường hợp người đăng tin là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với tin đăng của mình, Sàn TMĐT Topenland được miễn trừ đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tài chính nào có liên quan đến việc đăng tin trên.

Trường hợp Chủ Đầu Tư phát hiện sai sót về hiển thị giá niêm yết do lỗi hệ thống hoặc bị tác động bởi các sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở tê liệt hệ thống thông tin, thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật của Công ty Topenland, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”), Sàn TMĐT Topenland có quyền điều chỉnh giá niêm yết và thu hồi Sản phẩm mà không cần báo trước. Mọi thông tin về giá trước khi ký Hợp đồng đặt cọc/Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng Bất động sản sẽ được cung cấp bởi Chủ Đầu Tư và quyết định cuối cùng thuộc về Chủ Đầu Tư.   

Công ty Topenland được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Sàn TMĐT Topenland không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.   

Sàn TMĐT Topenland luôn nổ lực để duy trì nhưng không thể đảm bảo các phân đoạn mạng Internet luôn hoạt động ổn định liên tục 24/7 nên Sàn TMĐT Topenland và Cổng thanh toán và/hoặc các hình thức thanh toán trực tuyến khác tuyên bố khước từ trách nhiệm với các giao dịch thanh toán không thành công qua Cổng thanh toán có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên tham gia. Giao dịch qua internet luôn luôn hoạt động, Người dùng nhận thông báo từ Topenland qua tin nhắn SMS/email/Thông báo qua ứng dụng để xác định tình trạng thanh toán thành công hay chưa để kịp thời xử lý.

Sàn TMĐT Topenland có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu tới các trang khác trên Internet được vận hành bởi bên thứ ba, bao gồm trang của các Chủ Đầu Tư, chỉ nhằm giúp tạo sự thuận tiện cho Người dùng. Sàn TMĐT Topenland không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang khác và vì vậy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay thương tổn nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những nội dung của trang được liên kết bởi bất cứ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi mọi vấn đề về phần mềm hoặc dữ liệu máy tính.

Sàn TMĐT Topenland không chịu trách nhiệm pháp lý nếu người dùng thực hiện bất kỳ cách thức nào tải những thông tin, sao chép, chỉnh sửa, diễn đạt sai, gửi đi hoặc phát hành cơ sở dữ liệu. Người dùng sử dụng cơ sở dữ liệu hiểu rõ rằng phải tuân theo những nội dung sử dụng Nền tảng.

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn TMĐT Topenland, Người dùng, Chủ Đầu Tư phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn, Công ty Topenland sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Người dùng và/hoặc Chủ Đầu Tư và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình xác lập giao dịch, trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Công ty Topenland.

Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam đồng ý cấp cho Topener quyền sử dụng dịch vụ để cung cấp thông tin, trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, cho khách hàng của Topener và thực hiện các hành động thay mặt cho khách hàng của Topener. Đồng thời, Công ty Topenland chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các Topener sử dụng tài khoản của chính mình để thực hiện giao dịch trên Nền tảng Topenland. Topener sẽ giữ Nền tảng Topenland tránh khỏi và miễn trừ cho Nền tảng Topenland khỏi mọi trách nhiệm và nghĩa vụ phát sinh liên quan đến các tranh chấp giữa khách hàng và Topener về việc thực hiện các thỏa thuận trên Nền tảng Topenland.

Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Sản phẩm, Người dùng vui lòng liên hệ trực tiếp với Chủ Đầu Tư để được giải đáp.