Danh mục

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT TOPENLAND

Topenland.com là nền tảng thương mại điện tử phục vụ các nhu cầu giới thiệu, giao dịch trực tuyến liên quan đến quá trình đăng ký/mua bán, thuê và cho thuê Bất Động Sản, quyền tài sản liên quan đến Bất Động Sản bao gồm: nhận ký gửi, đăng tin, môi giới về nhu cầu bán, cho thuê Bất Động Sản, cho phép Người dùng lựa chọn Bất Động Sản và thực hiện giao dịch đặt chỗ, xác nhận quyền tham gia đặt cọc để tiến đến chính thức mua bán hay cho thuê/thuê Bất Động Sản, dịch vụ liên quan Bất Động Sản, hỗ trợ kết nối Người dùng đến các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín,…

Topenland.com được xây dựng và làm việc một cách khoa học, kết hợp tất cả chuyên môn của các chuyên gia trong những lĩnh vực: ngân hàng, pháp lý Bất Động Sản, thẩm định giá và các lĩnh vực khác có liên quan, Topenland.com sẽ đồng hành giúp mọi vấn đề trở nên dễ dàng, công bằng, minh bạch.

Topenland.com chịu trách nhiệm và đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của Người dùng khi tham gia đặt chỗ hay xác nhận quyền tham gia đặt cọc để giao dịch Bất Động Sản (“BĐS”) trên Topenland.com, tuân thủ đúng các cam kết được xác lập tại từng giao dịch cụ thể giữa các bên liên quan.

Sứ mệnh mà Topenland.com hướng tới là sẽ trở thành Sàn giao dịch thương mại điện tử tin cậy trong thị trường Bất Động Sản, là cầu nối thương mại giữa người bán/Chủ đầu tư hoặc Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền/Chủ sở hữu và Người mua/đăng ký có nhu cầu về Bất Động Sản.

Quyền và lợi ích của các bên tham gia trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Topenland.com có thể được điều chỉnh/ thay đổi theo các quyết định/chính sách Công ty CP Topenland Việt Nam trong từng thời kỳ và được cập nhật.

 1. NGUYÊN TẮC CHUNG

Sàn giao dịch thương mại điện tử Topenland.com do Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam (“Công ty hoặc Công ty Topenland”) thực hiện hoạt động và vận hành. Người dùng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Công ty chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch thương mại điện tử Topenland.com và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho Người dùng đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin về Bất Động Sản, sử dụng các dịch vụ khác được thực hiện trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Topenland.com.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch thương mại điện tử Topenland.com tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động đăng ký, mua bán, sử dụng dịch vụ Bất Động Sản thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.

Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là Người dùng trên Topenland.com phải minh bạch và chính xác.

Bất Động Sản tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Topenland.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động đăng ký, mua, bán, cho thuê, thuê Bất Động Sản, sử dụng dịch vụ liên quan đến Bất Động Sản qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Topenland.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người mua/đăng ký, thuê, người sử dụng dịch vụ.

Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Người dùng khi tham gia vào Sàn giao dịch thương mại điện tử Topenland.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch thương mại điện tử Topenland.com.

Công ty Topenland chỉ có nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Người dùng – người đã đăng ký tài khoản trên Website Topenland.com

Địa chỉ truy cập Website dành cho Người dùng: https://topenland.com

Địa chỉ truy cập Website dành cho Đối tác dịch vụ: https://topenland.com 

 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Tên miền Sàn giao dịch thương mại điện tử:

Sàn giao dịch thương mại điện tử Topenland.com do Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam phát triển với tên miền Sàn giao dịch thương mại điện tử là Topenland.com (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Topenland.com”).

 1. Định nghĩa chung:
 1. Bất Động Sản (“sản phẩm” hoặc “BĐS”): là tất cả các Bất Động Sản được đăng, giới thiệu trên Website Topenland.com
 2. Người bán, Người cho thuê (Chủ sở hữu/Chủ đầu tư hoặc Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền): là thương nhân, tổ chức, cá nhân (bao gồm cả Đối tác-Topener) có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Topenland.com.
 3. Người mua, Người đăng ký (có nhu cầu), Người thuê: là thương nhân, tổ chức, cá nhân (bao gồm cả Đối tác-Topener) có nhu cầu tìm hiểu thông tin về Bất Động Sản của Người bán, người cho thuê được đăng tải trên Topenland.com. Người mua, người đăng ký (có nhu cầu), người thuê có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.
 4. Người dùng: là Đối tác (Topener)
 5. Đối tác (Topener): là người đã đăng ký tài khoản tại Topenland.com, bao gồm cả Người bán/cho thuê và Người mua/đăng ký (có nhu cầu)/thuê. Topener phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Topenland.com xác nhận và được phép sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Topenland.com; đồng thời, Topener hoàn tất các thủ tục, đóng phí thường niên (không được hoàn lại) theo quy định của Topenland.com. Topener có giao kết hợp tác hoặc hình thức khác với Công ty, được phép đăng ký/mua/bán, thuê/cho thuê, sử dụng dịch vụ liên quan Bất Động Sản hoặc đăng các thông tin về Bất Động Sản lên Website Topenland.com
 6. Chuyên viên tư vấn (CVTV): là người hỗ trợ cho Người dùng thực hiện các giao dịch.
 7. Chứng từ qua Email: là mọi Xác nhận đặt chỗ/Xác nhận quyền tham gia đặt cọc Bất Động Sản và các thỏa thuận, xác nhận, thông báo khác … giữa Topenland.com và Người dùng. 
 8. Địa chỉ Email đăng ký: là địa chỉ Email mà Người dùng đã đăng ký trên Website Topenland.com khi tạo tài khoản .
 9. Gửi thư điện tử (Email): là việc mỗi bên sử dụng địa chỉ email đã đăng ký trên Topenland.com để gửi thông tin đến địa chỉ email của bên kia mà đã đăng ký trên Topenland.com 
 10. Gửi Email thành công: là việc sử dụng đúng địa chỉ email của một bên để gửi thông tin thành công đến đúng địa chỉ email của bên còn lại để thực hiện giao dịch.
 11. Xác nhận cọc hay Xác nhận đặt cọc: được hiểu là “Xác nhận quyền tham gia đặt cọc” 
 12. Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Topenland.com: là các nhân viên của Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam 
 13. Bộ phận kiểm duyệt/Ban kiểm duyệt: là nhóm các nhân viên của Công ty Topenland chịu trách nhiệm kiểm soát các thông tin của Người dùng và thông tin đăng tải trên Topenland.com
 14. Pháp Luật: là các văn bản pháp luật Việt Nam hiện hành.
 1. Khi  đăng ký và tham gia giao dịch trên Topenland.com, Người dùng phải là:
 • Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật để thực hiện các giao dịch trên Topenland.com.
 • Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
 1. Mọi giao dịch liên quan đến Bất Động Sản, quyền tài sản liên quan đến Bất Động Sản trên Topenland.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của Người dùng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Theo hợp đồng ký kết giữa Công ty Topenland và Người bán/cho thuê, Người bán/cho thuê sẽ chịu trách nhiệm trước Người mua/đăng ký/thuê đối với mọi vấn đề liên quan đến Bất Động Sản do Người bán/cho thuê cung cấp trên Topenland.com (“Giao dịch”).
 • Bất Động Sản được giao dịch trên Topenland.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
 • Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Topenland.com có quyền ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Người dùng đến số tổng đài Sàn giao dịch TMĐT Topenland.com; và (ii) các cuộc gọi từ Sàn giao dịch TMĐT Topenland.com cho Người dùng (“Bản Ghi Âm”). Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Topenland.com, tùy theo quyết định của Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam tại từng thời điểm.
 • Bằng việc tham gia giao dịch trên Topenland.com, Người dùng được xem là đã hiểu rõ, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, hoàn toàn tự nguyện và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế này và các bản sửa đổi, bổ sung có hiệu lực tại thời điểm giao dịch được thực hiện.
 • Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Người dùng khi tham gia vào các giao dịch trên Topenland.com phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.
 1.  QUY TRÌNH GIAO DỊCH

 1.  Quy trình dành cho Người mua/đăng ký, thuê Bất Động Sản

Tài khoản thử nghiệm: Phụ lục 08c. Danh sách tài khoản thử nghiệm Topenland.com (đính kèm)

Khi có nhu cầu đăng ký/mua/thuê Bất Động Sản thông qua Topenland.com, Người mua/đăng ký/thuê có thể thực hiện các bước như sau:

 1. Đối với Dự Án
  1. Tìm kiếm dự án phù hợp:

Để bắt đầu đăng ký, Người dùng có thể tìm dự án phù hợp bằng các cách sau:

 • Cách 1: Tìm kiếm, tham khảo thông tin Bất Động Sản và Người bán/cho thuê mà Người đăng ký/thuê đang quan tâm bằng công cụ tìm kiếm nhanh ở trang chủ của Website.

 
 • Cách 2: trên khu vực Dự án nổi bật ở trang chủ.

 • Cách 3: Gõ từ khóa trên thanh tìm kiếm. Tiếp đến tìm dự án trên danh sách kết quả tìm kiếm đang hiển thị.

 
 1. Đặt chỗ và chuyển đặt chỗ thành Xác nhận quyền tham gia đặt cọc:

Bước 1: Chọn dự án

Vào trang chi tiết “Dự án”. Nhấn nút “Xem danh sách sản phẩm” 

Bước 2: Chọn sản phẩm 

Bước 3: Xem thông tin chi tiết sản phẩm vừa chọn. Nhấn nút “Tiếp theo”

Bước 4: Chọn chuyên viên hỗ trợ và nhấn nút “Tiếp theo”

 

 

Bước 5: Nhập thông tin Người có nhu cầu và nhấn nút “Tiếp theo”

 

 

Bước 6: Tiến hành thực hiện thanh toán

Lưu ý: Khi Người dùng lựa chọn Xác nhận đặt chỗ để đăng ký sản phẩm nghĩa là Người dùng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đầy đủ các thông tin của việc Xác nhận đặt chỗ và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Xác nhận đặt chỗ. 

 1. Chọn hình thức thanh toán và nhấn nút “Thanh toán”
 


 

 1. Nhập thông tin thanh toán  
 

 1. Xác thực thông tin tài khoản thanh toán
 

Bước 7: Thông báo “Đặt chỗ thành công” 

Bước 8: Kiểm tra trạng thái và thông tin đặt chỗ 

 

Bước 9: Khi dự án tới thời điểm mở bán, Người đăng ký sẽ nhận được thông báo Xác nhận quyền tham gia đặt cọc cho các đăng ký đặt chỗ theo số thứ tự ưu tiên. 

Nhấn vào “thông báo”, Người đăng ký sẽ xem được chi tiết đăng ký đặt chỗ.

Bước 10 : Nhấn “Xác nhận” quyền tham gia đặt cọc để chuyển đăng ký đặt chỗ thành Xác nhận quyền tham gia đặt cọc 

Lưu ý: Khi Người dùng lựa chọn Xác nhận quyền tham gia đặt cọc để đăng ký quyền tham gia nghĩa là Người dùng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đầy đủ các thông tin của việc Xác nhận quyền tham gia đặt cọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Xác nhận quyền tham gia đặt cọc.

 

 

Bước 11 : Nhấn “Xác nhận quyền tham gia đặt cọc” để chuyển đặt chỗ thành Xác nhận quyền tham gia đặt cọc

 

Bước 12 : Thông báo “Xác nhận quyền tham gia đặt cọc” thành công

 
 1. Xác nhận quyền tham gia đặt cọc: 

Đối với sản phẩm Bất Động Sản thuộc dự án không cần đặt chỗ, Người đăng ký có thể tiến hành Xác nhận quyền tham gia đặt cọc trực tiếp 

Bước 1: Vào xem chi tiết dự án đang mở bán. Nhấn nút “Xem danh sách sản phẩm” Bất Động Sản. 

 

 

Bước 2: Chọn sản phẩm Bất Động Sản trong danh sách sản phẩm.

 

Bước 3: Nhấn nút “Tiếp theo”. 

 

Bước 4:  Chọn chuyên viên hỗ trợ .

 

Bước 5: Nhập thông tin Người có nhu cầu và nhấn nút “Tiếp theo”.

 

 

Bước 6: Tiến hành thực hiện thanh toán 

Lưu ý: Khi Người dùng lựa chọn Xác nhận quyền tham gia đặt cọc để đăng ký quyền tham gia nghĩa là Người đăng ký xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đầy đủ các thông tin của việc Xác nhận quyền tham gia đặt cọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Xác nhận quyền tham gia đặt cọc.

 1. Chọn hình thức thanh toán


 

 1. Nhập thông tin thanh toán
 

 
 1. Xác thực thông tin tài khoản thanh toán
 

 

Bước 7: Nhận thông báo “Xác nhận quyền tham gia đặt cọc thành công” 

 

Lưu ý:

 • Sau khi Công ty nhận được khoản tiền Xác nhận quyền tham gia đặt cọc của Người đăng ký, Công ty sẽ gửi Xác nhận quyền tham gia đặt cọc tới Địa Chỉ Email của Người đăng ký.
 • Người đăng ký tiến hành thanh toán lần 1 của Hợp Đồng Đặt Cọc hoặc Hợp Đồng Mua Bán/Hợp Đồng Chuyển Nhượng theo quy định tại Xác nhận quyền tham gia đặt cọc và xác nhận nội dung Hợp Đồng Đặt Cọc hoặc Hợp Đồng Mua Bán/Hợp Đồng Chuyển Nhượng giữa Người đăng ký (có nhu cầu) và Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền.
 • Người đăng ký (có nhu cầu) hoàn tất quy trình ký Hợp Đồng Đặt Cọc hoặc Hợp Đồng Mua Bán/Hợp Đồng Chuyển Nhượng với Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền và hoàn tất thanh toán theo tiến độ.
 • Các tranh chấp, khiếu nại phát sinh của Người đăng ký (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy định tại các Điều khoản sử dụng được đăng trên Website.
 
 1. Đối với Bất Động Sản riêng lẻ

Bước 1: Tìm kiếm tin đăng Bất Động Sản cần liên hệ mua 

 • Cách 1: Bằng công cụ tìm kiếm nhanh ở trang chủ

 
 • Cách 2: Chọn Bất Động Sản ở khu vực Bất Động Sản bán ở trang chủ 

 • Cách 3: Gõ từ khóa trên thanh tìm kiếm. Chọn Bất Động Sản phù hợp từ kết quả tìm kiếm


Bước 2: Xem chi tiết thông tin của Bất Động Sản

 

Bước 3: Liên hệ mua đến Bất Động Sản 

Bước 4: Sau khi nhận được “Liên hệ mua”, Công ty Topenland sẽ liên hệ lại Người mua để tư vấn và hỗ trợ .

Bước 5: Theo dõi trạng thái của liên hệ mua đã gửi

* Chờ người đăng tin xác nhận

* Kết nối với người đăng tin

* Đàm phán với người đăng tin

                  

* Đặt cọc

             

* Hoàn thành liên hệ mua

 1. Đối với Dịch vụ cộng thêm (DVCT)
 1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

Bước 1: Chọn loại Dịch vụ cộng thêm

Người dùng chọn loại dịch vụ hỗ trợ, có 2 cách: Ở màn hinh Trang chủ hoặc ở chức năng “Dịch vụ” trên giao diện Trang chủ để truy cập đến trang chọn các dịch vụ cung cấp

 • Cách 1: Ở chức năng “Dịch vụ” trên giao diện Trang chủ 

 
 • Cách 2: Ở màn hình giao diện Trang chủ có “Dịch vụ hỗ trợ toàn diện”  

 

Bước 2: Chọn sản phẩm – dịch vụ

Người dùng lựa chọn dịch vụ theo nhu cầu và nhấn nút “Chọn sản phẩm – dịch vụ”

 

Bước 3: Chọn Đối tác cung cấp dịch vụ

Có 2 cách để lựa chọn Đối tác:

 • Cách 1: Tìm kiếm Đối tác ở mục “Đối tác cung cấp dịch vụ”
 • Cách 2: Chọn Đối tác ở mục “Danh sách Đối tác đề xuất”

Sau khi đã chọn được Đối tác phù hợp, Người dùng nhấn nút “Chọn Đối tác cung cấp”

Bước 4: Điền thông tin “Yêu cầu dịch vụ” và nhấn nút “Gửi yêu cầu” để gửi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ

Lưu ý: Mục có dấu (*) là mục bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin

Bước 5: Màn hình thông báo Đăng ký DVCT thành công

 

 1. Quản lý đơn hàng

Bước 1: Chọn “Giao dịch” vào mục “Quản lý hồ sơ”

Bước 2: Vào mục “Dịch vụ cộng thêm” và chọn dịch vụ cần kiểm tra

Trạng thái theo dõi các yêu cầu dịch vụ trong mục Dịch vụ cộng thêm sẽ được phân thành các trạng thái nằm ở mỗi tab để Khách hàng dễ dàng theo dõi và quản lý. Các trạng thái bao gồm:

 • Đang xử lý: Danh sách các yêu cầu dịch vụ đang chờ xử lý;
 • Chờ thanh toán: Danh sách các yêu cầu dịch vụ đang chờ thanh toán;
 • Hoàn tất: Danh sách các yêu cầu dịch vụ Đối tác đã hoàn thành thực hiện dịch vụ;
 • Hủy bỏ: Danh sách các yêu cầu dịch vụ hủy bỏ hồ sơ

 1. Xác nhận báo giá

Bước 1: Vào mục Quản lý hồ sơ

Chọn mục “Giao dịch”, sau đó chọn mục “Quản lý hồ sơ”

Bước 2: Chọn dịch vụ cần xác nhận báo giá

Vào mục “Dịch vụ cộng thêm” , nhấn vào thanh “Đang xử lý”, nhấn chọn mục “Chờ xác nhận báo giá” và chọn dịch vụ cần xác nhận báo giá với Đối tác.

Bước 3: Nhấn nút “Xác nhận báo giá”

Bước 4: Xác nhận báo giá

Người dùng xác nhận lại báo gia nếu đồng ý thì nhấn nút “Xác nhận”. Ngược lại, nhấn nút “Hủy bỏ” nếu không muốn xác nhận báo giá này

Bước 5: Cập nhật trạng thái của yêu cầu

Sau khi xác nhận báo giá, thông tin trạng thái yêu cầu sẽ chuyển sang “Đang xử lý”

 1. Tạo lịch hẹn

Bước 1: Tại mục “Dịch vụ cộng thêm”, nhấn vào thanh “Đang xử lý”, chọn mục “Chờ xác nhận báo giá” và chọn dịch vụ cần tạo lịch hẹn với Đối tác

Bước 2: Vào thanh “Lịch hẹn” và nhấn nút “Tạo lịch hẹn”

Bước 3: Nhập các thông tin yêu cầu để tạo lịch hẹn và nhấn nút “Tạo lịch hẹn”

Bước 4: Xác nhận tạo lịch hẹn

Người dùng xác nhận lại việc tạo lịch hẹn thì nhấn nút “Xác nhận”. Ngược lại, nhấn nút “Hủy bỏ” nếu không muốn hủy yêu cầu này.

Bước 5: Sau khi Tạo lịch hẹn, mục “Lịch hẹn” sẽ tạo lưu lại lịch hẹn và gửi thông báo Tạo lịch hẹn thành công

Bước 6: Xuất “Phiếu xác nhận dịch vụ”

Nhấn nút “Xuất phiếu xác nhận dịch vụ” để tải phiếu xác nhận dịch vụ về và in ra. Người dùng mang Phiếu xác nhận dịch vụ cung cấp cho Đối tác khi đến thực hiện dịch vụ

 1. Kiểm tra dịch vụ đã hoàn thành

Sau khi Đối tác đã hoàn thành việc thực hiện dịch vụ, Người dùng có thể kiểm tra trạng thái các yêu cầu đã hoàn thành dịch vụ ở thanh “Hoàn tất”

Bước 1: Vào mục “Dịch vụ cộng thêm” , nhấn nút “Hoàn thành” và chọn dịch vụ cần kiểm tra

Bước 2: Người dùng có thể kiểm tra các nội dung: Tài liệu đính kèm cho dịch vụ yêu cầu (nếu có), Ngày hoàn thành, Phí dịch vụ, Trạng thái giao dịch, …

 1. Hủy hồ sơ:

Bước 1: Chọn “Tài khoản”, sau đó chọn “Quản lý hồ sơ”

Chọn mục “Giao dịch” , sau đó chọn mục “Quản lý hồ sơ”

Bước 2: Chọn dịch vụ cần hủy đăng ký, sau đó chọn “Hủy hồ sơ”

Vào mục “Dịch vụ cộng thêm”, nhấn vào thanh “Đang xử lý”, chọn dịch vụ cần hủy hồ sơ

Bước 3: Chọn “Hủy hồ sơ”

Bước 4: Người dùng xác nhận lại yêu cầu nếu muốn hủy hồ sơ thì nhấn nút “Xác nhận”. Ngược lại, nhấn nút “Hủy bỏ” nếu không muốn hủy bỏ yêu cầu dịch vụ này

Bước 5: Thông báo hủy thành công

 1. Quy trình dành cho Người bán/cho thuê trên Topenland.com

3.2.1. Quy trình đăng ký tạo tài khoản

Bước 1: Chọn đăng ký tài khoản, nhập thông tin đăng ký

 

Bước 2: Chờ kích hoạt tài khoản                                                                                  

3.2.2. Quy trình đăng tin trên Website Topenland.com

Tài khoản thử nghiệm: Phụ lục 08c. Danh sách tài khoản thử nghiệm Website Topenland.com  

Bước 1: Người bán/cho thuê có thể ký gửi thông qua Công ty Topenland hoặc trực tiếp “Đăng nhập” tạo tin đăng theo hướng dẫn.

 

Bước 2: Nhấn “Đăng tin” để thực hiện đưa nội dung lên 

 

Bước 3: Đối tác thực hiện các bước nhập thông tin, hình ảnh Bất Động Sản theo hướng dẫn trên Website. Ở bước này, Người bán cần tham khảo quy định đăng tin để đảm bảo tin đăng được soạn thảo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của bên mua và bên bán.

 

Các nhóm thông tin cơ bản về sản phẩm được quy định như sau:

 • Thông tin cơ bản, bao gồm: Loại Bất Động Sản, dự án, Tỉnh/TP, Quận/Huyện, Phường/Xã, Tên đường, Số nhà, tọa độ, diện tích, chiều dài, chiều rộng, giá bán, …
 • Chi tiết bất mô tả: Hướng, số phòng ngủ, số phòng tắm, tháp, tầng, giấy tờ pháp lý, hiện trạng bất động sản, tiện ích
 • Hình ảnh: Ảnh thật của Bất Động Sản.

 

 

Bước 4: Sau khi tạo tin đăng xong Người bán/cho thuê cần xem lại nội dung tin đăng một lần nữa để xác nhận các nội dung sẽ đăng, sau đó chọn “Đăng tin” để gửi tin đăng lên hệ thống của Công ty Topenland.

Tin đăng sẽ ở trạng thái chờ duyệt để Ban quản trị rà soát nội dung trước khi cho hiển thị tin lên.

Ban quản trị Website Topenland.com (“Ban quản trị”) sẽ có cơ chế kiểm soát những tin bài được đăng tải lên. Tất cả những bài vi phạm Quy chế hoạt động, Điều khoản sử dụng và các quy định khác của Công ty sẽ bị xóa. Nếu Người bán/cho thuê tái phạm nhiều lần Ban quản trị sẽ khóa tài khoản

 1. Quy trình duyệt và quản lý tin đăng 
 1. Đối với tin đăng do Người bán/cho thuê tự đăng lên

Bước 1: Tin đăng của Người bán/cho thuê sẽ được chuyển đến giao diện quản lý của người kiểm duyệt.

 

 

Bước 2: Người kiểm duyệt xem xét và cho xuất bản nếu tin đăng có nội dung đúng quy định. Trường hợp tin đăng chưa đúng quy định, người kiểm duyệt tiến hành thao tác trả lại và ghi chú lỗi để Người bán/cho thuê biết vị trí cần sửa.

Bước 3: Sau khi đã hoàn chỉnh tin đăng và không còn lỗi gì, người kiểm duyệt thực hiện thao tác cho xuất bản để tin đăng hiển thị ra Website.

 1. Đối với BĐS mà Người bán/cho thuê ký gửi  

Bước 1: Người bán/cho thuê BĐS cung cấp các thông tin theo yêu cầu của bộ phận quản trị/kiểm duyệt của Công ty Topenland

Bước 2: Bộ phận  kiểm duyệt xác minh đối chiếu thông tin xác thực nội dung trước khi tiến hành đăng tải thông tin hộ Người bán/cho thuê. Những nội dung vi phạm bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên Website.

Bước 3: Tin bài của Người bán/cho thuê trên Topenland.com sẽ được hiển thị trên giao diện của Website. Topenland.com sẽ hiển thị trạng thái của từng tin đăng để Người bán/cho thuê thuận tiện theo dõi. Tin đăng có thể được tiếp tục gia hạn phụ thuộc vào nhu cầu của Người bán/cho thuê.

 1. Với các tin đăng theo Hợp đồng với Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền

Bước 1: Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền và Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam ký Hợp đồng/Thỏa thuận với nhau. 

Bước 2: Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền theo Hợp đồng/Thỏa thuận đã ký sẽ cung cấp cho Công ty Topenland các thông tin về dự án Bất Động Sản/sản phẩm của mình. 

Bước 3: Công ty Topenland sẽ tiến hành hỗ trợ cập nhật các thông tin về dự án Bất Động Sản của Chủ đầu tư cung cấp lên Website.

 1.  Quy trình giao nhận vận chuyển

Quy trình giao nhận

Do đặc thù là Website chuyên trang về Bất Động Sản nên hình thức giao nhận ở đây được hiểu là việc Người mua/đăng ký và Người bán chuyển hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến Bất Động Sản đó. Người mua/đăng ký toàn quyền thỏa thuận với Người bán về phương thức vận chuyển giấy tờ. Công ty Topenland sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin về Người dùng (trong phạm vi thông tin mà chúng tôi có) cho Người mua/đăng ký hoặc Người bán khi có tranh chấp trong quá trình giao dịch nếu có phát sinh mâu thuẫn xảy ra sau khi giao hàng.

Công ty Topenland yêu cầu Người bán khi đăng tin bài phải cung cấp đầy đủ các thông tin chính sách có liên quan đến Bất Động Sản. Người mua/đăng ký cần đọc kỹ những chính sách của Người bán trong mỗi tin đăng.

Chính sách kiểm hàng

Do tính chất của dịch vụ được cung cấp trên Topenland, việc kiểm hàng bao gồm việc kiểm tra thông tin giấy tờ, Hợp đồng có liên quan, và xem trực tiếp Bất Động Sản mà Người bán/cho thuê đă đăng tải. 

Topenland.com là trung gian ký gửi, môi giới có trách nhiệm là đầu mối tiếp nhận thông tin từ các bên để đảm bảo Người mua/đăng ký được kiểm tra sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu/đề xuất.

Trách nhiệm trong quá trình vận chuyển

 • Đơn vị vận chuyển có trách nhiệm cung cấp các chứng từ liên quan tới sản phẩm/dịch vụ cho cơ quan quản lý và/hoặc các bên liên quan khi được yêu cầu trong quá trình cung cấp dịch vụ.
 • Trong trường hợp sản phẩm/dịch vụ gặp vấn đề gây thiệt hại cho các bên liên quan bao gồm Topenland.com, khách hàng. Các bên Người dùng có trách nhiệm phối hợp để xử lý việc bồi thường, đền bù thiệt hại.
 • Trong trường hợp sản phẩm/dịch vụ có vấn đề không gửi được hoặc có trục trặc trong quá trình chuyển giao, các bên gồm: Người mua/đăng ký, Người cho thuê/bán và Công ty Topenland cần phối hợp để để giải quyết sự cố đó. 
 • Công ty Topenland có trách nhiệm là đầu mối tiếp nhận thông tin từ các bên Người dùng khi có khiếu nại, tranh chấp và đưa ra phương án giải quyết vấn đề.
 1.  Quy trình hủy hồ sơ 

Sau khi Người dùng chuyển sang Xác nhận quyền tham gia đặt cọc cho đơn hàng Bất Động Sản đã chọn tại Topenland.com thì sẽ không được hủy đơn hàng trong mọi trường hợp (trừ trường hợp được quyết định bởi Công ty Topenland).

 1.  Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Với Người bán/cho thuê đã ký hợp đồng đăng tin với Công ty Topenland, Người bán/cho thuê có quyền tạm dừng, xóa hay thay đổi nội dung tin đăng cho phù hợp theo quy định pháp luật. Tất cả đều được kiểm duyệt bởi Ban quản trị Topenland.com theo đúng quy định hiển thị tin đăng và nội dung hợp đồng đã ký kết. 

Bất Động Sản được đăng tải trên Topenland.com sẽ được mua bán đổi trả theo chính sách thỏa thuận giữa các bên Người mua/đăng ký và Người bán khi ký kết hợp đồng. Chúng tôi khuyến cáo Người mua/đăng ký/thuê phải đọc kĩ thông tin, hoặc trao đổi với Người bán trong quá trình liên hệ thỏa thuận về việc đổi trả trước khi quyết định ký hợp đồng. Trong trường hợp có chính sách đổi trả, Người mua/đăng ký cần yêu cầu Người bán đưa vào điều khoản hợp đồng mua bán, hoặc thuê Bất Động Sản. 

Công ty Topenland sẽ hỗ trợ các bên trong trường hợp cần cung cấp về thông tin nằm trong phạm vi mà chúng tôi có. Công ty Topenland yêu cầu Người bán/cho thuê khi đăng tin Bất Động Sản hoặc khi cung cấp thông tin cũng như tư vấn, trao đổi thỏa thuận phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách đổi trả Bất Động Sản (nếu có).

Đối với trường hợp Người đăng ký đã tiến hành thanh toán đặt chỗ. Quy định hoàn trả tiền đặt chỗ cụ thể như sau:

 • Quy định hoàn trả tiền đặt chỗ (với các dự án cần đặt chỗ) cụ thể như sau:

- Điều kiện hoàn trả

 • Trường hợp 1: Trong thời gian từ ngày dự án được thông báo mở bán đến ngày kết thúc đợt mở bán đó, nếu Người đăng ký không thực hiện thao tác “Xác nhận quyền tham gia đặt cọc” đối với Bất Động Sản đã chọn theo “Xác nhận đặt chỗ” hoặc không chọn chuyển sang “Xác nhận quyền tham gia quyền đặt cọc” cho Bất Động Sản khác thay thế, thì Xác nhận đặt chỗ này sẽ không còn hiệu lực và việc đăng ký Xác nhận đặt chỗ của Người đăng ký sẽ tự động hủy. Công ty Topenland cho phép Người đăng ký gửi yêu cầu hoàn lại khoản tiền đã thanh toán theo “Xác nhận đặt chỗ” đó sau khi kết thúc Đợt mở bán.
 • Trường hợp 2: Khi đến Ngày mở bán mà Người đăng ký thanh toán không đủ số tiền theo quy định hoặc Bất Động Sản đó đã hết lượt đặt chỗ thì xem như là Người đăng ký không còn nhu cầu đối với Bất Động Sản. 

- Phương thức hoàn trả: Công ty Topenland sẽ hoàn trả số tiền đặt chỗ theo hình thức mà Người đăng ký đã chuyển vào cho Công ty Topenland.

- Thời gian hoàn trả: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Người đăng ký gửi yêu cầu hoàn tiền.

 • Quy định hoàn trả tiền Xác nhận quyền tham gia đặt cọc cụ thể như sau:
 • Điều kiện hoàn trả: 
 • Trường hợp 1: Sau khi Người đăng ký (có nhu cầu) đã hoàn thành việc ký kết và thanh toán lần 1 của Hợp Đồng Đặt Cọc hoặc Hợp Đồng Mua Bán/Hợp Đồng Chuyển Nhượng thì Công ty Topenland sẽ hoàn trả lại tiền đã thanh toán theo thỏa thuận tại Xác nhận quyền tham gia đặt cọc. 
 • Trường hợp 2: Nếu Người đăng ký thanh toán không đủ số tiền theo quy định hoặc sản phẩm đó đã được người khác đăng ký thì khi kết thúc đợt mở bán, Công ty Topenland sẽ hủy bỏ các giao dịch không thành công và hoàn trả tiền đã chuyển vào.
 • Phương thức hoàn trả: Công ty Topenland sẽ hoàn trả số tiền mà Người đăng ký đã thanh toán theo phương thức các bên cùng thỏa thuận.
 • Thời gian hoàn trả: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Người đăng ký gửi yêu cầu và đầy đủ các hồ sơ hoàn tiền

- Chi tiết tại Phụ lục 02: Hướng dẫn yêu cầu Hoàn tiền.

 1. Quy trình bảo hành sản phẩm, dịch vụ

Đối với việc sử dụng dịch vụ đăng tin bán/cho thuê Bất Động Sản, Công ty Topenland sẽ tiến hành bảo trì hệ thống thường xuyên để quá trình sử dụng thực hiện của Người dùng được ổn định.

Đối với Bất Động Sản do Người bán/cho thuê đăng tin sẽ không có chính sách bảo hành/bảo trì như sản phẩm hàng hóa thông thường khác. Tuy nhiên, Công ty Topenland yêu cầu Người bán/cho thuê phải kê khai thông tin đầy đủ về Bất Động Sản đăng bán/cho thuê trên Website.

Người mua/đăng ký/thuê và Người bán/cho thuê tự thỏa thuận với nhau về các điều khoản bảo hành, bảo trì (nếu có).

Khi tiến hành giao dịch, Người mua/đăng ký/thuê cần trao đổi về chính sách bảo hành đối với Bất Động Sản và yêu cầu đưa điều khoản này vào hợp đồng mua bán/cho thuê Bất Động Sản (nếu có).

 1.  Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Công ty Topenland và Đối tác/Người bán/Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Người dùng liên quan đến giao dịch tại Topenland.com

Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng sản phẩm, dịch vụ, về nội dung thông tin Bất động sản không đúng với mô tả, về vấn đề thanh toán, đặt cọc đến Ban quản trị của Topenland.com. Người dùng nên gửi khiếu nại trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi phát sinh sự việc. Đối với các khiếu nại khác, Người dùng có thể gửi ý kiến để góp phần cho Website Topenland.com tốt hơn khi phát hiện có vấn đề chưa rõ ràng hay hành vi có dấu hiệu vi phạm. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty Topenland sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Người dùng tùy theo mức độ, Công ty Topenland sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời. 

Địa chỉ tiếp nhận khiếu nại như sau:

 • Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam
 • Trụ sở chính: 89 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • Email: support@topenland.com - Hotline:  0866459900

Trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Bước 1: Bộ phận Chăm sóc khách hàng của Công ty Topenland sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người dùng được gửi đúng theo các phương thức nêu trên.

Công ty Topenland sẽ yêu cầu các bên Người mua/đăng ký/thuê và Người bán/cho thuê cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp. 

Công ty Topenland đối chiếu thông tin giữa các bên và thông tin giao dịch ghi nhận trên hệ thống Công ty Topenland.

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng chuyển kết quả trả lời/hồi đáp khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để phản hồi cho Người dùng hoặc yêu cầu Người bán/cho thuê đứng ra giải quyết, bồi thường cho Người mua/đăng ký/thuê để đảm bảo quyền lợi của Người dùng. Cách thức trả lời thông qua email hoặc điện thoại đến Người dùng hoặc các bên gặp mặt trực tiếp xử lý nếu cần thiết.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty Topenland thì Ban quản trị sẽ yêu cầu Người dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.

Thời hạn xử lý khiếu nại

Thời gian tiếp nhận khiếu nại là 02-03 ngày. Thời gian trả lời/hồi đáp đối với khiếu nại tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại. Nếu Người dùng khiếu nại chưa cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu của trong thời hạn để giải quyết khiếu nại, Công ty Topenland sẽ hiểu rằng Người dùng đó đã từ bỏ việc khiếu nại và vụ việc sẽ được đóng lại khi kết thúc thời hạn 15 ngày làm việc nêu trên mà không có lỗi của Công ty Topenland.

Trong trường hợp có yêu cầu của Người dùng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật, thời hạn xử lý sẽ theo thời hạn giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Trách nhiệm mỗi bên:

Các bên bao gồm Đối tác/Người bán/Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền, Người mua/đăng ký/thuê và Công ty Topenland sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề:

 • Đối với Đối tác/Người bán/Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyên, cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Người mua/đăng ký/thuê ;
 • Đối với Công ty Topenland sẽ lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ Người mua/đăng ký/thuê  (trong trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ: yêu cầu Người mua/đăng ký/thuê  cần có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin vô hình và hữu hình về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà Người mua/đăng ký/thuê đã tự thấy mình bị thiệt hại) và Đối tác/Người bán/Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền, sau đó tiến hành xem xét và nêu rõ, phân tích lỗi thuộc về bên nào. Lấy ý kiến về sự thỏa thuận mức độ bồi hoàn của hai bên và kết thúc giải quyết tranh chấp một cách thỏa đáng nhất.
 • Đối với Người mua/đăng ký/thuê: cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm theo yêu cầu của Công ty Topenland để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp. 

Hướng xử lý

Trong trường hợp chứng minh được lỗi thuộc về Đối tác/Người bán/Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền, Công ty Topenland sẽ có biện pháp cảnh cáo, yêu cầu bồi hoàn lại toàn bộ chi phí mà Người mua/đăng ký/thuê đã phải bỏ ra để sở hữu sản phẩm/dịch vụ đó hoặc phải đổi lại sản phẩm, dịch vụ đúng với chất lượng mà Đối tác/Người bán/Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền đăng tải tại Website Topenland.com. Nếu Đối tác/Người bán/Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền tái phạm, Công ty Topenland sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ những thông tin của Đối tác/Người bán/Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền đó trên Website Topenland.com.

Trường hợp Công ty Topenland và các bên đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa Người mua/đăng ký/thuê và Đối tác/Người bán/Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền, thì một trong hai bên  sẽ có thể đưa vụ việc đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên

Công ty Topenland tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người dùng. Vì vậy, đề nghị Người dùng trên Website Topenland.com cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Công ty Topenland công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan là: giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất. Các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẫn giữa các bên sao cho có lợi nhất.

 1. QUY TRÌNH THANH TOÁN

 1. Quy trình thanh toán dành cho Người mua/đăng ký  
 • Hiện nay Sàn giao dịch TMĐT Topenland.com áp dụng các chính sách thanh toán sau. Người dùng có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:Cách 1: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt:

Bước 1: Người mua/đăng ký/thuê tìm hiểu thông tin về Bất Động Sản được đăng tin;

Bước 2: Người mua/đăng ký/thuê đến địa điểm giao dịch

Bước 3: Người mua/đăng ký/thuê thanh toán theo thỏa thuận;

 • Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản

Bước 1: Người mua/đăng ký/thuê tìm hiểu thông tin về Bất Động Sản được đăng tin;

Bước 2: Người mua/đăng ký/thuê ký hợp đồng mua bán/cho thuê với Người bán/cho thuê;

Bước 3: Thỏa thuận hình thức thanh toán chuyển khoản theo hợp đồng;

Bước 4: Người mua/đăng ký/thuê thanh toán như thỏa thuận;

 • Cách 3: Thanh toán qua Cổng thanh toán Vnpay 

Bước 1: Người mua/đăng ký/thuê tìm hiểu thông tin về Dự án Bất Động Sản được đăng tin;

Bước 2: Người mua/đăng ký chọn đặt chỗ cho dự án đã lựa chọn

Bước 3: Người mua/đăng ký chọn chức năng thanh toán qua cổng VNPay

Lưu ý: Người dùng có thể thực hiện thanh toán (bằng phương thức chuyển khoản) nhiều lần và Công ty Topenland chỉ ghi nhận thanh toán thành công đối với sản phẩm đã chọn khi Người dùng đã thanh toán đủ số tiền theo quy định và sản phẩm đó chưa được người khác đăng ký. 

 1. Quy trình thanh toán giữa Người mua/đăng ký/thuê sử dụng dịch vụ trên Sàn và Công ty Topenland

Khi đăng ký tài khoản trở thành “Đối tác” (Topener), đối tác sẽ đóng phí thường niên từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, khoản phí này sẽ không được hoàn lại.

Topenland.com cho phép Người dùng đăng tin miễn phí hoặc có thu phí tùy thuộc vào từng Bất Động Sản và từng thời điểm do Công ty Topenland quy định. 

Công ty Topenland dự kiến sẽ thu phí: Dịch vụ đăng tin/Nền tảng; Dịch vụ tư vấn; Quảng cáo.

 1. Quy trình thanh toán giữa Công ty Topenland và Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền

Quy trình giao dịch của Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền tuân thủ theo Hợp đồng/Thỏa thuận giữa Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền và Công ty Topenland (“Hợp đồng”), theo đó, Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền thực hiện theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền liên hệ và ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam.
 • Bước 2: Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Bất Động Sản để đăng tải trên Topenland.com theo quy định tại Hợp dồng và Quy chế này.
 • Bước 3: Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền sẽ thanh toán phí dịch vụ cho Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam theo thỏa thuận tại Hợp đồng.
 • Hình thức: Chuyển khoản
 • Thông tin chuyển khoản:

Tên Đơn vị: ………………………

Số TK: .………………………….

Ngân hàng: ………………………

 1. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

 1. Cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản trị của Topenland.com đã sử dụng các dịch vụ cần thiết về kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin đăng trên Topenland.com. 

 • Bảo vệ Người dùng: Hệ thống đăng ký/đặt mua được thiết kế sao cho chức năng này không thể thực hiện cho đến khi hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cho Người dùng khi đăng ký/đặt mua. 
 • Ngay khi Người dùng nhấp vào nút “Đăng ký/Đặt mua” của Website thì việc đặt sản phẩm sẽ ở chế độ an toàn. Mọi dữ liệu có liên quan đến các đơn đặt của Người dùng, bao gồm tất cả các thông tin cá nhân, và chi tiết thanh toán, sẽ đi qua tất cả định dạng được mã hoá theo tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống máy chủ của Công ty Topenland.

Ngoài ra, để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh thì:

Người dùng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Công ty Topenland không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro mà Người dùng có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người dùng qua Internet hoặc email hoặc bất kỳ hình thức liên lạc nào khác. 

Không nên trả tiền trước cho Người bán/cho thuê mà Người mua/thuê chưa có đầy đủ thông tin xác thực về Người bán/cho thuê và Bất Động Sản được đăng bán/cho thuê.

Người mua/thuê tham khảo thông tin về Người bán/cho thuê, chất lượng Bất Động Sản bằng cách liên hệ trực tiếp người đăng để được thông tin hoặc đưa đi xem trực tiếp tình trạng Bất Động Sản mà mình đang có nhu cầu mua/thuê hoặc liên hệ với tổng đài Công ty Topenland để nhận được thông tin tư vấn.

Người mua/thuê, Người bán/cho thuê tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc sao chép, phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập của hệ thống Website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật. Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

Tất cả các bên tham gia với Topenland.com phải bảo mật mọi thông tin về giao dịch, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.

 1.  Cơ chế bảo đảm an toàn thanh toán

Topenland.com đã được tích hợp hệ thống thanh toán online qua cổng thanh toán VNPay đảm bảo an toàn giao dịch cũng như thông tin cá nhân của Người dùng khi thực hiện thanh toán.

Thông tin thanh toán của Người dùng như số thẻ thanh toán, số tài khoản, ngày cấp, ngày hết hạn, số CVV sẽ không được lưu trên hệ thống của Công ty Topenland. Khi Người dùng chọn cổng thanh toán, hệ thống của Công ty Topenland sẽ chuyển Người dùng đến cổng thanh toán. Thông tin về thẻ của Người dùng sẽ nhập tại cổng thanh toán. Do đó các thông tin này sẽ được Công ty cung cấp dịch vụ cổng thanh toán tiến hành bảo mật theo quy định của Công ty. Người dùng trước khi thanh toán tại cổng thanh toán cần phải đọc các quy định được công bố công khai trên cổng thanh toán.

Sau khi Người dùng thanh toán tại cổng thanh toán, hệ thống đã được đấu nối giữa cổng thanh toán và Topenland.com sẽ trả về cho Công ty Topenland một thông điệp dữ liệu thông báo về việc Người dùng đã tiến hành thanh toán thành công hoặc không thành công cho việc đặt chỗ cho Bất Động Sản thuộc dự án trên Topenland.com. Căn cứ thông điệp dữ liệu đó Công ty Topenland sẽ xác nhận đơn hàng hoặc không xác nhận đơn hàng của Người dùng.

Công ty Topenland không chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan thông tin thẻ thanh toán của Người dùng. Công ty Topenland sẽ hỗ trợ Người dùng trong việc cung cấp thông tin về dịch vụ đã thanh toán cho cổng thanh toán trong trường hợp hai bên có tranh chấp.

 1. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Topenland.com, Người dùng có thể sẽ được yêu cầu cung cấp cho Topenland.com thông tin cá nhân (email, họ và tên, số điện thoại liên lạc, …). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Công ty Topenland không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin do Người dùng cung cấp. 

Topenland.com cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang Người dùng xem, số links (liên kết) Người dùng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Topenland.com. Topenland.com cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) Người dùng sử dụng mỗi khi truy cập vào Topenland.com, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Topenland.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Người dùng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Quy chế này. Các mục đích cụ thể như:

 • Xử lý đơn hàng: Gọi điện/tin nhắn xác nhận việc đặt sản phẩm, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận việc huỷ đơn hàng, đặt chỗ, Xác nhận quyền tham gia đặt cọc (nếu có).
 • Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi của Topenland.com
 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Người dùng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Người dùng khi truy cập vào Topenland.com.
 • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Người dùng với Topenland.com hoặc ngược lại.
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Người dùng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Người dùng trên Topenland.com
 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết khiếu nại của Người dùng.
 • Các khảo sát để chăm sóc Người dùng tốt hơn.
 • Xác nhận các thông tin về kỹ thuật & bảo mật thông tin Người dùng.
 • Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo đúng quy định của pháp luật.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Công ty Topenland.

 1. Những cá nhân hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Người dùng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam 
 • Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin Người dùng để phục vụ quá trình điều tra.
 • Cung cấp cho các bên liên quan tham gia giao dịch trên Topenland.com mà xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải

Ngoài các trường hợp nêu trên, Công ty Topenland sẽ có thông báo cụ thể cho Người dùng khi phải tiết lộ thông tin Người dùng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Công ty Topenland cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin Người dùng khi được sự đồng ý của Người dùng.

Công ty Topenland có thể chia sẻ thông tin Người dùng cho các mục đích sau:

 • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Công ty Topenland có thể dùng thông tin Người dùng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Người dùng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Công ty Topenland tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Người dùng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Người dùng cung cấp cho Công ty Topenland sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Trao đổi thông tin Người dùng với các công ty khác trong Công ty Topenland và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Người dùng với Công ty Topenland: Công ty Topenland  có thể chia sẻ thông tin Người dùng cho các công ty thành viên của Công ty Topenland, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Công ty Topenland. Việc chia sẻ này giúp Topenland.com có thể cung cấp cho Người dùng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Người dùng có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty thành viên của Công ty Topenland và các công ty liên kết của Công ty Topenland được cấp quyền truy cập thông tin Người dùng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Quy chế này.
 • Trao đổi thông tin Người dùng cho các bên thứ ba là Đối tác của Công ty Topenland: Công ty Topenland có thể chuyển thông tin Người dùng cho các Đối tác khác để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Người dùng của Topenland.com, cũng có thể trao đổi thông tin Người dùng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
 • Trao đổi thông tin Người dùng với các Đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Người dùng được Topenland.com sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Người dùng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của Người dùng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Người dùng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Người dùng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
 • Trao đổi thông tin Người dùng với những đơn vị kinh doanh khác mà Công ty Topenland có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Công ty Topenland sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Quy chế này. 
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam 

Trụ sở chính: 89 Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM

Bất kỳ khi nào Người dùng cần hỗ trợ liên quan đến thông tin cá nhân, hãy gọi đến số điện thoại của Công ty Topenland:

Email: support@topenland.com Điện thoại: 0866459900

 1. Phương thức và công cụ để Người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân dựa vào yêu cầu của Người dùng bằng cách hình thức sau:

 • Đăng nhập vào tài khoản Người dùng trên Topenland.com;
 • Gọi điện thoại đến Tổng đài chăm sóc, bằng nghiệp vụ chuyên môn xác định thông tin cá nhân và nhân viên tổng đài sẽ hỗ trợ chỉnh sửa thay Người dùng;
 • Để lại bình luận hoặc gửi góp ý trực tiếp từ Topenland.com, quản trị viên kiểm tra thông tin và liên lạc lại với Người dùng để xác nhận thông tin một lần nữa và quản trị viên chỉnh sửa thông tin cho Người dùng.
 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Người dùng

Người dùng có quyền yêu cầu thay đổi hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình. 

Thông tin cá nhân của Người dùng trên Topenland.com được Topenland.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Topenland.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Chỉ sử dụng thông tin Người dùng vào các nội dung ở Quy chế này. Không phát tán, cung cấp thông in Người dùng cho bên thứ ba khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Công ty Topenalnd cam kết sử dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Người dùng, Công ty Topenland sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người dùng được biết. 

Topenland.com yêu cầu các cá nhân khi giao dịch, đặt chỗ, Xác nhận quyền tham gia đặt cọc phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, số điện thoại liên hệ,  …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. 

 1. Quy trình giải quyết tranh chấp/khiếu nại về thông tin cá nhân của Người dùng

Bước 1: Người dùng phản ánh về thông tin cá nhân của mình bị sai lệch hay sử dụng sai mục đích khi giao dịch trên Topenland.com qua:

 • Gửi thư đến địa chỉ Email: support@topenland.com
 • Gọi điện đến Hotline:  0866459900

Hoặc khiếu nại tại địa chỉ:

 • Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam 
 • Trụ sở chính: 89 Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM

Bước 2: Khi nhận được thông tin khiếu nại, bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Topenland.com sẽ tiếp nhận, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Người dùng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Công ty Topenland sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Người dùng giải quyết khiếu nại như phản ánh.

Bước 3: Công ty Topenland có thể yêu cầu Người dùng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp. 

Bước 4: Trong trường hợp Công ty Topenland đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền, Công ty Topenland sẽ yêu cầu Người dùng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 1. Cập nhật chính sách bảo mật

Công ty Topenland có thể tiến hành cập nhật các thông tin liên quan đến chính sách bảo mật bất kỳ lúc nào. Những cập nhật này sẽ được thông báo công khai trên Topenland.com trước 05 ngày kể từ ngày chính thức áp dụng và được Ban quản trị của Công ty Topenland ghi lại ngày tháng đăng tải để Người dùng có thể nắm bắt được bản cập nhật mới nhất.

 1. QUẢN LÝ THÔNG TIN TRÊN WEBSITE TOPENLAND.COM

 1. Quy định về thông tin đăng tải trên Website Topenland.com

Công ty Topenland có trách nhiệm kiểm duyệt những thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà Người dùng đăng tin đưa lên. Topenland.com sẽ từ chối hiển thị những thông tin liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ sau:

Danh sách sản phẩm cấm giao dịch:

 • Rượu các loại;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
 • Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;
 • Các chất ma túy;
 • Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào;
 • Đèn trời;
 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương  tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang;
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội ( bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
 • Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách.
 • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
 • Hóa chất độc; Tiền chất;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
 • Thực vật, động vật hoang dã;
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng  chất độc hại vượt  quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người,  các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được  sử dụng tại Việt Nam;
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được  phép sử dụng tại Việt Nam
 • Các loại  mỹ phẩm  y tế  chưa  được  công bố  với  cơ  quan có thẩm quyền;
 • Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)
 • Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách cư dân…)

Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện:

 • Đối với dụng cụ thể thao tập võ, Đối tác bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.
 • Đối với các mặt hàng giới tính như  bao cao su có thể  bán như  nhà thuốc, riêng sextoy, kích dụng không được  bán.
 • Đối với  các mặt  hàng phần  mềm  như  account, software,... có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được  bán mặt hàng này.

Những nội dung quảng cáo sẽ bị từ chối:

 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Quy định nội dung của tin đăng: 

 • Tin đăng bằng tiếng Việt, có dấu, chữ thường, chỉ viết hoa đầu câu và danh từ riêng, đúng chính tả; không chứa các từ ngữ dung tục, nhạy cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục hay các từ ngữ liên quan đến tôn giáo, chính trị; không chèn các ký tự đặc biệt, không cần thiết vào nội dung tin đăng;
 • Tin đăng phải đúng phân loại, phân mục và địa chỉ Bất Động Sản bán/cho thuê;
 • Giữa các đoạn văn cách nhau không quá 1 hàng ký tự; không để khoảng trống dưới nội dung tin đăng;
 • Chỉ được phép đăng tin với mục đích bán/cho thuê Bất Động Sản. Không được đăng các tin chỉ với mục đích quảng cáo, tiếp thị đơn thuần (nghĩa là không cung cấp bất kỳ Bất Động Sản cụ thể nào, không thể hiện nhu cầu giao dịch Bất Động Sản);
 • Tin đăng bán/cho thuê Bất Động Sản cần điền đầy đủ các thông tin tại các trường bắt buộc điền thông tin có dấu (*) tại giao diện đăng tin. Các trường thông tin liên quan khác cũng cần điền đầy đủ nếu Bất Động Sản đăng bán/cho thuê có thông tin. Nếu tin đăng thuộc dự án, cần ghi rõ tên dự án Bất Động Sản cần bán/cho thuê. Tuyệt đối không sao chép nội dung quảng cáo từ các nhà quảng cáo khác. Trong trường hợp chúng tôi nhận được khiếu nại và xác định được tin đăng của bạn sao chép nội dung, tin đăng của bạn có thể bị xóa hoặc chỉnh sửa lại nội dung mà không cần thông báo trước.

Quy định cụ thể về tin đăng

Tiêu đề tin đăng:

 • Được đăng tối đa 120 ký tự, tuân thủ nguyên tắc: viết chữ thường, chỉ viết hoa đầu dòng và danh từ riêng.
 • Không sử dụng nhiều hơn 1 dấu chấm (.) ngắt câu trên tiêu đề. Không đặt dấu câu ở cuối tiêu đề tin đăng.
 • Không lặp lại tiêu đề trong phần “Thông tin mô tả”.
 • Không được chèn địa chỉ URL/Link Website vào tiêu đề tin đăng.

Hình ảnh trong tin đăng:

 • Giới hạn số lượng hình ảnh khi đăng tin. Tối đa đăng 25 ảnh
 • Hình ảnh trong tin đăng phải liên quan đến Bất Động Sản được bán/cho thuê và không được đóng dấu, chèn tên miền các Website khác, số điện thoại, email, dung tục, phản cảm, phản động và chống đối. Trường hợp hình ảnh có đóng dấu, chèn logo/tên miền Website thì logo/tên miền Website đó phải trực thuộc đơn vị/cá nhân đăng tin quảng cáo và phải liên quan đến Bất Động Sản được quảng cáo.
 • Hình ảnh trong tin đăng phải là hình chụp từ mặt hàng bạn đăng bán/cho thuê, và phải thể hiện rõ & chân thực mặt hàng đó.
 • Hình ảnh không được phép đăng trên Topenland.com bao gồm:
 • Hình đã bị chỉnh sửa quá nhiều hoặc bị tẩy xóa, không cho thấy được tình trạng thật của sản phẩm.
 • Hình mờ, nghiêng, không đúng chiều, hình được ghép từ nhiều hình khác, có các ký tự hoặc ký hiệu lạ nhằm thu hút sự chú ý của người xem.
 • Hình người mẫu mặc đồ lót, đồ bơi.
 • Hình bị lỗi không hiển thị.

Thông tin mô tả:

 • Mô tả chi tiết cụ thể Bất Động Sản đăng bán/cho thuê nhưng không quá 5000 ký tự.  Nội dung tin đăng cần có đầy đủ thông tin để Người mua có thể quyết định mua hàng. Cụ thể như sau:
 • Bất Động Sản: Miêu tả chi tiết vị trí, số phòng, diện tích, tên dự án, căn hộ, tên đường, tình trạng sở hữu, …
 • Theo điều 8 mục 11 của Luật Quảng cáo, không được sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự trong nội dung tin đăng (nếu sử dụng phải có tài liệu chứng minh).

Giá:

 • Theo quy định của Pháp lệnh Ngoại hối hiện hành, mức giá trong tin đăng chỉ được niêm yết bằng đồng tiền Việt Nam (VNĐ
 • Tin đăng có nhiều mức giá và diện tích, có thể chọn 1 diện tích và mức giá tương ứng để điền vào trường giá và diện tích.
 • Điền đúng, đầy đủ đơn vị giá của Bất Động Sản bán/cho thuê.

Ngôn ngữ:

 • Topenland.com chỉ sử dụng hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt có dấu.
 • Các tin viết bằng ngôn ngữ khác, hoặc viết bằng tiếng Việt không dấu, hoặc viết bằng tiếng Việt nhưng nội dung khó hiểu (ký hiệu lạ, phông chữ lạ) cũng không được phép đăng

Những hình thức đăng tin sẽ không được duyệt xuất bản, có thể bị xóa mà không cần báo trước:

 • Tiêu đề, nội dung hay bất cứ thành phần nào của sản phẩm đăng bán có từ ngữ hoặc hình ảnh vi phạm đạo đức, luật pháp, thuần phong mỹ tục, đều bị xóa.
 • Sản phẩm đăng bán không đúng Danh mục. Ví dụ: Tin "Căn hộ" đăng trong danh mục "Đất nền", "Cho thuê " đăng trong mục "Cần mua" hoặc nhầm thương hiệu, nhóm sản phẩm
 • Đăng bán quá nhiều sản phẩm cùng lúc hoặc spam: đăng cùng 1 sản phẩm hoặc các sản phẩm có nội dung trùng hoặc gần giống nhau (lặp đi lặp lại nhiều lần liên tiếp).
 • Đăng các Bất Động Sản không có giấy tờ đảm bảo, đang cầm cố thế chấp tại ngân hàng nhưng không có giấy tờ hợp lệ.
 • Đưa các thông tin Bất Động Sản của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
 • Đăng tải các sản phẩm vi phạm pháp luật quảng cáo,
 • Tin đăng có ảnh hưởng không tốt đến lợi ích, hoạt động của Website,
 • Các tin mua bán thuộc nhóm bán hàng đa cấp, huy động vốn trái phép, tiền kỹ thuật số…
 • Các sản phẩm, dịch vụ vi phạm pháp luật khác
 1. Cơ chế kiểm soát và rà soát thông tin 

Kiểm soát và rà soát thông tin Người dùng

 • Đối tác (Topener) là Người bán, Người mua/đăng ký (có nhu cầu), Người cho thuê, Người thuê và nhà đầu tư có phát sinh nhu cầu và sử dụng các dịch vụ (đăng ký, mua, bán, cho thuê, thuê, dịch vụ cộng thêm và dịch vụ tư vấn) trên Topenland.com
 • Để đăng ký tham gia trở thành Người dùng, thì Người bán, Người mua/đăng ký, Người cho thuê, Người thuê và nhà đầu tư phải thực hiện xác thực điện thoại, xác thực qua OTP 
 • Thông tin Người dùng cần phải cung cấp cho Topenland.com bao gồm: Họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, Email, …
 • Người dùng cũng cần cung cấp các giấy tờ xác minh như CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu là cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép hoạt động (nếu là doanh nghiệp). Các thông tin mà Đối tác cung cấp sẽ được bộ phận kiểm soát của Topenland.com đối chiếu với bản gốc giấy tờ hoặc là bản sao có công chứng trước khi chấp thuận để Đối tác tham gia hoạt động trên Topenland.com. Những trường hợp không cung cấp đủ giấy tờ xác thực và chứng minh được tính chính xác của thông tin thì Công ty Topenland sẽ từ chối hợp tác.

Kiểm soát và rà soát thông tin sản phẩm/dịch vụ và các nội dung đăng tải trên Website Topenland.com

Công ty Topenland thực hiện kiểm soát theo cơ chế phân quyền cho các tài khoản và cả rà soát lại các thông tin đăng bán bởi đội ngũ kiểm duyệt.

 • Kiểm soát phân quyền: Công ty Topenland thực hiện cơ chế phân quyền bằng tài khoản hoàn toàn tự động. Chỉ các tài khoản có quyền và đã xác nhận điều khoản sử dụng mới được đăng sản phẩm lên sàn. Sản phẩm được hệ thống kiểm tra tự động theo cơ chế xác thực Người dùng nhằm đảm bảo đúng chủ sở hữu.

 • Kiểm duyệt của ban kiểm duyệt: Công ty Topenland kiểm duyệt lại thông tin và tin đăng của ngườiđăng bán trước khi tin được hiển thị lên Topenland.com. Khi thấy vi phạm Quy chế hoạt động của Công ty Topenland, chúng tôi sẽ tự động loại bỏ mà không cần thông báo cho Người bán. Và không giải quyết bất kỳ tranh chấp cũng như bất kỳ khiếu nại nào của Người dùng về sản phẩm/dịch vụ mà bị Ban quản trị Website Topenland.com phát hiện vi phạm và loại bỏ.

Tất cả các sản phẩm đăng bán trên Topenland.com đều được kiểm duyệt trước khi đưa lên, trường hợp các thông tin đã đưa lên mà phát hiện ra sai phạm, tất cả các thông tin sẽ bị xóa mà không cần báo trước và đồng thời Người dùng vi phạm sẽ bị xem xét cấm không được phép hoạt động tại Topenland.com

Đối với việc kiểm duyệt tin đăng của Người bán/cho thuê bị Người dùng/khác phản ánh, Công ty Topenland sẽ tiến hành liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin. Nếu thông tin đã đăng tải vi phạm quy chế, bộ phận kiểm duyệt sẽ thực hiện gỡ bỏ và thông báo đến bên Người bán/cho thuê hoặc người đăng tin để xử lý vi phạm. 

Công ty Topenland có quyền quyết định lưu giữ hay loại bỏ thông tin đã đăng trên Website mà không cần báo trước đối với tất cả các sản phẩm dịch vụ vi phạm Quy chế của Topenland.com hoặc sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm Nhà nước cấm. Việc kiểm tra đăng thông tin liên tục hàng ngày nhằm mục đích khuyến cáo Người bán cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm đăng bán không nằm trong danh mục cấm nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng cho Người dùng.

Lưu ý: Với các sản phẩm không được duyệt, chúng tôi sẽ ghi rõ phản hồi cho Người bán được biết và Các sản phẩm không được duyệt xuất bản và đã hết thời hạn sẽ bị xóa.

 1. Chế tài xử lý vi phạm 

Công ty Topenland có toàn quyển xử lý các trường hợp vi phạm quy định về xác thực thông tin Người bán, về nội dung đăng tin, về sản phẩm và/hoặc có các biểu hiện lừa đảo, không minh bạch dựa theo phản ánh của Người dùng khác và được xác minh bởi nhân sự của Công ty Topenland.

Với các trường hợp vi phạm:

 • Nếu vi phạm lần 1: Công ty Topenland sẽ gửi email đến Đối tác vi phạm, kèm theo các nội dung cụ thể để thông báo, xóa bỏ những tin đăng vi phạm.
 • Nếu vi phạm lần 2: Công ty Topenland sẽ gửi email/thông báo hệ thống đến cho Người bán/Đối tác vi phạm, kèm theo nội dung đã vi phạm, đồng thời khóa tài khoản Người bán/Đối tác. Công ty Topenland sẽ căn cứ các biện pháp của đối tác đưa ra để cân nhắc về việc mở lại thông tin của Người bán/Đối tác trên Topenland.com
 • Nếu vi phạm lần 3: Công ty Topenland sẽ chấm dứt thỏa thuận với Người bán/Đối tác. Người bán/Đối tác có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ theo thỏa thuận ban đầu. 
 1. Quy trình rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm, dịch vụ, thông tin liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

Công ty Topenland khi tiếp nhận phản ánh từ Người dùng, từ chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, từ cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc khi Công ty Topenland phát hiện có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử, Công ty Topenland sẽ thực hiện các bước quy trình sau: 

Bước 1: Tiếp nhận các thông tin phản ánh hành vi vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ từ các bên: Người dùng, chủ thể sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc các cơ quan quản lý nhà nước khi có công văn/thông báo.

Bước 2: Công ty Topenland sẽ yêu cầu người phản ánh cung cấp các thông tin, giấy tờ, bằng chứng liên quan; hoặc yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước cung cấp công văn/thông báo kèm các bằng chứng liên quan đến việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để xác minh, đối chiếu, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 3: Công ty Topenland thực hiện rà soát lại các thông tin được phản ánh trên Sàn giao dịch TMĐT. Nếu có đủ cơ sở để xác thực việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử, Công ty Topenland sẽ tiến hành:

 • Rà soát và gỡ bỏ toàn bộ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử: Logo, hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm, ……
 • Khóa tài khoản và chấm dứt hoạt động của Người dùng có hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Website.
 • Bước 4: Sau khi xử lý xong, Công ty Topenland sẽ thông báo/văn bản phản hồi đã xử lý xong vụ việc cho chủ thể sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc cơ quan nhà nước đã yêu cầu.
 1. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Công ty Topenland cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Website, Công ty Topenland sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người dùng.

Khi thực hiện các giao dịch trên Website Topenland.com, bắt buộc Người dùng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản trị Website Topenland.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho Người dùng tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Người dùng không thể tham gia giao dịch được thì Người dùng thông báo cho Ban quản trị Website qua địa chỉ email: support@topenland.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho Người dùng tham gia Website Topenland.com

Tuy nhiên, Ban quản trị Website Topenland.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của Người dùng không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

Vì lí do không thể đảm bảo các phân đoạn mạng Internet luôn hoạt động ổn định liên tục 24/7 nên Topenland.com và Cổng thanh toán và/hoặc các hình thức thanh toán trực tuyến khác tuyên bố khước từ trách nhiệm với các giao dịch thanh toán không thành công qua Cổng thanh toán có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên tham gia. Giao dịch qua internet luôn luôn hoạt động, Người dùng nhận thông báo từ Topenland.com qua tin nhắn SMS/email/Thông báo qua Website để xác định tình trạng thanh toán thành công hay chưa để kịp thời xử lý.

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN TRỊ WEBSITE TMĐT TOPENLAND.COM

 1. Quyền của Ban quản trị

Website Topenland.com có quyền yêu cầu đối tác cung cấp các giấy tờ cần thiết làm cơ sở để hai bên ký thỏa thuận hợp tác. Đồng thời yêu cầu đối tác cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin, giấy tờ khi tham gia giao dịch trên Topenland.com

Ban quản lý Công ty Topenland có quyền kiểm tra thông tin Người dùng đưa lên trang web đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm. 

Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Người dùng trong trường hợp có cơ sở chứng minh Người dùng cung cấp thông tin cho Topenland.com không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên Topenland.com trong trường hợp: Người dùng vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Topenland.com. 

Website Topenland.com có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền Người dùng nếu Công ty Topenland phát hiện Người dùng đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Website Topenland.com trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với Người dùng khác của Topenland.com, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền Người dùng và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Người dùng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.   

Công ty Topenland giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Topenland.com theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “TOPENLAND” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công ty Topenland. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

 1. Trách nhiệm của Ban quản trị

Website Topenland.com có trách nhiệm đăng ký, thiết lập Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và công bố các thông tin đã đăng ký trên Topenland.com.

Công ty Topenland có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người bán trên Website được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn (nếu có).

Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Website những thông tin bán Bất Động Sản không đủ điều kiện; những thông tin bất động sản không rõ nguồn gốc; những thông tin Bất Động Sản không trung thực, những thông tin Bất Động Sản có dấu hiệu gian dối, những dự án Bất Động Sản không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định. 

Loại bỏ khỏi Website những thông tin Bất Động Sản nhằm mục đích huy động vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức và cá nhân và ứng tiền trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua Bất Động Sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết.

Công ty Topenland có trách nhiệm yêu cầu Người dùng cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó. 

Xây dựng và công bố công khai trên Website Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người dùng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của Người dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên Website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên Topenland.com thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng.

Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch thương mại điện tử:

 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi Website những thông tin mua bán sản phẩm/hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Gỡ bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy trình, thủ tục công bố tại Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử;
 • Cảnh cáo hoặc từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những cá nhân, thương nhân, tổ chức có hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;
 • Các biện pháp khác theo Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp, khiếu nại: 

 • Cung cấp thông tin về đối tượng có dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch thương mại điện tử cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nhận được các thông tin nêu trên; 
 • Thường xuyên cập nhập từ khóa theo khuyến cáo từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và lọc thông tin theo từ khóa khi thông tin về hàng hóa, dịch vụ hiển thị trên Website;
 • Tiếp nhân, phản hồi thông tin để giải quyết khiếu nại, phản ánh và tranh chấp liên quan đến Sàn giao dịch thương mại điển tử tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ online.gov.vn

Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi Người dùng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với Người dùng khác hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Người dùng thông tin về Người dùng kia, tích cực hỗ trợ Người dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.  

Ban quản lý Công ty Topenland có trách nhiệm hướng dẫn Người dùng thực hiện quá trình đăng ký/mua bán/cho thuê/thuê qua Topenland.com đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

Chỉ định đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp thông tin trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước về các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; đầu mối này sẽ cung cấp thông tin trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu để kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Là đầu mối tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Người dùng trong trường hợp một giao dịch thực hiện trên Sàn giao dịch thương mại điện tử có nhiều hơn 02 bên tham gia.

Lưu trữ thông tin về các giao dịch đặt sản phẩm được thực hiện trên Sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật về kế toán.

Duy trì hoạt động bình thường của Topenland.com và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Topenland.com. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...thì Công ty Topenland không phải chịu trách nhiệm liên đới.

Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của Người dùng tham gia trên Topenland.com

Khi Người dùng mua sản phẩm hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Công ty Topenland có trách nhiệm cung cấp cho Người dùng thông tin đăng ký của các bên có liên quan, tích cực hỗ trợ Người dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân; 

Chịu trách nhiệm xây dựng Website Topenland.com bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động của Website Topenland.com trong điều kiện và phạm vi cho phép.

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TÁC TRÊN WEBSITE TOPENLAND.COM 

10.1. Quyền của Đối tác

Sau khi tạo tài khoản hoặc ký hợp đồng với Công ty Topenland thì Đối tác (Người bán/đăng ký/cho thuê/mua/thuê) sẽ được cấp một tài khoản để cập nhật thông tin giới thiệu về công ty/cá nhân, sẽ được đăng bài giới thiệu về các Bất Động Sản thuộc dự án, các Bất Động Sản khác đang kinh doanh của mình trên Topenland.com

Đối tác sẽ được hỗ trợ hướng dẫn hoặc đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản hoặc tin đăng trên Topenland.com qua tổng đài hỗ trợ hoặc email đến bộ phận hỗ trợ dịch vụ, tư vấn của Topenland.com nếu được yêu cầu hỗ trợ.

Đối tác được quyền đăng tin bán/cho thuê Bất Động Sản trên Topenland.com

Được giới thiệu, quảng bá về thông tin các Bất Động Sản bán trên Topenland.com theo quy định của Quy chế này.

Được bán, cung cấp các Bất Động Sản trên Topenland.com theo quy định của Quy chế này.

10.2. Trách nhiệm của Đối tác

Đối tác có trách nhiệm cung cấp các thông tin và giấy tờ xác minh xác thực, đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán trên Topenland.com; Đảm bảo tính có sản phẩm của các sản phẩm đăng tải trên Topenland.com, trong trường hợp liên tục hết sản phẩm, Công ty Topenland có quyền xử lý như các điều khoản đã quy định trong các mức quy định và chế tài chung;

Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên Website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế này;

Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại; 

Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình;

Thông báo kịp thời cho Công ty Topenland về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời; 

Cung cấp cho Công ty Topenland và đăng tải, cập nhật những thông tin trên Website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà Người dùng cung cấp; 

Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các Đối tác khác trên Topenland.com. Mỗi Người dùng phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng; 

Không sử dụng dịch vụ của Topenland.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Topenland.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt sản phẩm, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Người dùng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật; 

Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Topenland.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Công ty Topenland trong bản Quy chế này; 

Không được hành động gây mất uy tín của Topenland.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa Người dùng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Topenland.com

Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành khi bán sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bao gồm: 

 • Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.
 • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.
 • Mô tả sản phẩm, dịch vụ được khuyến mại và sản phẩm, dịch vụ dùng để khuyến mại, trong đó bao gồm các thông tin về sản phẩm,  chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
 • Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về sản phẩm, dịch vụ cung cấp trên trang Website Topenland.com và chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên Topenland.com;

Thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về thương mại điện tử khi có chức năng đặt sản phẩm trực tuyến trên Website Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi Người dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Khi Người dùng có bất kỳ thắc mắc/khiếu nại trong quá trình hoạt động với Topenland.com, Người dùng có thể liên hệ đến nhân viên kinh doanh hỗ trợ hoặc hotline hỗ trợ của Topenland.com qua phần liên hệ. Thời gian tiếp nhận thông tin khiếu nại tối đa là 24 giờ làm việc, thời gian xử lý khiếu nại sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp và sẽ được thông báo cụ thể cho Người dùng ngay sau khi thông tin đã được tiếp nhận. Đối tác có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp đối với giao dịch mua sản phẩm trên Topenland.com theo quy định tại Hợp đồng ký với Công ty Topenland;

Có trách nhiệm đảm bảo Đối tác và/hoặc bất kỳ nhân viên, người lao động, người quản lý, của Đối tác không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà Topenland.com hoặc Đối tác đang thực hiện để mua lại sản phẩm/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher) mà Đối tác đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên Topenland.com. Trường hợp Công ty Topenland phát hiện Đối tác vi phạm quy định này, Công ty Topenland có quyền:

 • Yêu cầu Đối tác chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc
 • Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các đơn đặt sản phẩm phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc
 • Khấu trừ mọi chi phí mà Công ty Topenland đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Đối tác theo các hợp đồng đã ký kết giữa Đối tác và Công ty Topenland; 

Bồi thường cho những thiệt hại mà Topenland.com và/hoặc Người dùng khác phải chịu do Đối tác vi phạm quy định của Topenland.com và/hoặc Hợp đồng ký với Công ty Topenland.

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ/BÊN THỨ BA DO CHỦ ĐẦU TƯ ỦY QUYỀN TRÊN WEBSITE TOPENLAND.COM

 1. Quyền của Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền

Được giới thiệu, quảng bá, đăng tin về Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền và Bất Động Sản của Chủ đầu tư trên Topenland.com theo quy định của Quy Chế này theo Hợp đồng đã ký kết với Công ty Topenland. 

Được bán/cho thuê, cung cấp các Bất Động Sản trên Topenland.com theo quy định của Quy chế này và Hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền và Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam.

Các quyền khác theo quy định tại Quy chế này, Hợp đồng và pháp luật.

 1. Trách nhiệm Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền

Cung cấp đầy đủ và chính xác cho Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam các thông tin như: Tên công ty và địa chỉ trụ sở của Chủ đầu tư/Bên được Chủ đầu tư ủy quyền; Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

Cung cấp đầy đủ và chính xác những thông tin về Bất Động Sản để Người mua/đăng ký/thuê có thể xác định chính xác các đặc tính của Bất Động Sản nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định thực hiện giao dịch.

Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về Bất Động Sản cung cấp trên Topenland.com

Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của Chủ đầu tư/Bên thứ ba do được Chủ đầu tư ủy quyền khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi Website chức năng đặt sản phẩm trực tuyến trên Topenland.com

Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi Người dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi giao dịch trên Topenland.com

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Thực hiện đúng các cam kết về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại theo như thông tin đã cung cấp.

Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Người mua/thuê đối với giao dịch mua Bất Động Sản của Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền trên Topenland.com theo quy định tại Hợp Đồng và Quy chế này.Tuân thủ đầy đủ các quy định của Hợp đồng.

Bồi thường mọi thiệt hại thực tế phát sinh cho những thiệt hại mà Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam và/hoặc Người mua/đăng ký/thuê và/hoặc Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền khác và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu do Chủ đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền vi phạm Quy chế này và/hoặc Hợp đồng.

Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐĂNG KÝ/MUA/THUÊ THAM GIA WEBSITE TOPENLAND.COM

 1. Quyền của Người đăng ký/mua/thuê

Người đăng ký/mua/thuê sẽ được đăng ký một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Topenland.com. Người đăng ký/mua/thuê sẽ được nhân viên của Công ty Topenland hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc đăng ký/mua/thuê và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Website Topenland.com. 

Người đăng ký/mua/thuê có quyền đóng góp ý kiến cho Website Topenland.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Công ty Topenland. 

Người đăng ký/mua/thuê được quyền bình luận đúng sự thật về Bất Động Sản của Chủ đầu tư/người bán/cho thuê.

Người đăng ký/mua/thuê được quyền gửi phản ánh qua email hoặc hotline đến Ban quản trị hoặc gửi thông qua địa chỉ Công ty ở mục quy trình giải quyết phản ánh/khiếu nại.

 1. Trách nhiệm của Người đăng ký/mua/thuê

Người đăng ký/mua/thuê sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Người đăng ký/mua/thuê có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty Topenland về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Người đăng ký/mua/thuê cam kết những thông tin cung cấp cho Topenland.com và những thông tin đăng tải lên Topenland.com là chính xác.

Người đăng ký/mua/thuê tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các Đối tác trên Topenland.com

Người đăng ký/mua/thuê có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, Bất Động Sản hỗ trợ Công ty Topenland trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa hai bên diễn ra qua Sàn.

Người đăng ký/mua/thuê cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Topenland.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Topenland.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt sản phẩm, đăng hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Người mua/thuê phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Người đăng ký/mua/thuê cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, sản xuất, tái sản xuất, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Topenland.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Topenland.

Người đăng ký/mua/thuê không được hành động gây mất uy tín của Topenland.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa Người mua/thuê bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Topenland.com

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN THAM GIA WEBSITE TOPENLAND.COM

 1. Quyền của Chuyên viên tư vấn

Được nhận tiền lương và tiền thưởng trên giao dịch hỗ trợ thành công.

Được đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn để thực hiện công việc được giao.

Được cung cấp tài liệu, cơ sở dữ liệu và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công việc.

Được xét khen thưởng

 1. Trách nhiệm của Chuyên viên tư vấn

Tự chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu về pháp lý nhằm đảm bảo đủ điều kiện cung cấp dịch vụ.

Hoàn thành đầy đủ, đạt chất lượng công việc. Báo cáo, giải trình kết quả thực hiện công việc làm cơ sở cho việc thanh quyết toán tiền lương, tiền thưởng (nếu có).

Tuân thủ nghiêm túc các quy định về thời gian, địa điểm, trang phục, tác phong, công tác an toàn, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc.

Tuân thủ đầy đủ quy định, quy trình hướng dẫn, chính sách bán hàng.

Đảm bảo sự chính xác, khách quan, kịp thời và hiệu quả trong công tác hỗ trợ Người dùng.

Không được phép có bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Công ty Topenland, Chủ Đầu tư/Bên thứ ba do Chủ đầu tư ủy quyền, các Đối tác của Công ty Topenland trong quá trình thực hiện công việc. 

Thực hiện các nghĩa vụ về nộp thuế, phí có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chịu trách nhiệm đối với Công ty Topenland và trước pháp luật trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết.

Tự chịu các khoản chi phí đi lại, chi phí liên lạc và các chi phí khác để cung cấp dịch vụ.

Không được sử dụng hình ảnh, thương hiệu….của Công ty Topenland để phục vụ lợi ích cá nhân. Không được phép có bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Công ty Topenland, Người dùng của Công ty Topenland trong khi cung cấp dịch vụ.

Chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại do mình gây ra cho Công ty Topenland, Đối tác, Người dùng của Công ty Topenland (nếu có).

Thực hiện nghiêm túc cam kết bảo mật thông tin và tuân thủ triệt để các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

 1. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Công ty Topenland có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Website Topenland.com cho các Đối tác và Người dùng biết. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc Người dùng đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Công ty Topenland cập nhật bổ sung tùy từng thời điểm và thông báo 05 ngày trước khi có hiệu lực thi hành. Người dùng tham gia Website Topenland.com có trách nhiệm tuân theo Quy chế có hiệu lực khi giao dịch trên Website Topenland.com.

 1. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Người dùng khi sử dụng Topenland.com thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo Quy chế này. Mọi thắc mắc của Người dùng xin vui lòng liên hệ với Công ty Topenland theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

 • Công ty Cổ phần Topenland Việt Nam
 • Trụ sở chính: 89 Trần Quốc Toản, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
 • Trụ sở giao dịch: Richmond City - 207 Đường Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Email: support@topenland.com

Quy chế hoạt động của Website Topenland.com được chỉnh sửa ngày    /5/2022 quy định các nội dung cơ bản về việc thành lập và hoạt động của Website Topenland.com.

 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TOPENLAND VIỆT NAM

Tổng Giám đốc

 

TRẦN QUANG TRÌNH