topener-avatar

Phạm Lợi

unofficial topener

TPN000000048

0/5

Giới thiệu bởiNguyễn Đức Thành

Đang theo dõi

0

Được theo dõi

0

Thông tin
Bất động sản bán
Bất động sản được uỷ quyền

Thông tin

Giới thiệu

Chưa có thông tin giới thiệu

Bất động sản quan tâm

Khu vực quan tâm

Tân Phú, Hồ Chí Minh
Tân Bình, Hồ Chí Minh
Bình Tân, Hồ Chí Minh

Giá quan tâm

3 tỷ - 20 tỷ

Bất động sản bán

no-data

Hiện tại chưa có bất động sản bán

Bất động sản được uỷ quyền

no-data

Hiện tại chưa có dự án nào được uỷ quyền