topener-avatar

BÙI DUY DIỄN

unofficial topener

TPN000030654

0/5

Giới thiệu bởi-

Đang theo dõi

0

Được theo dõi

0

Thông tin
Bất động sản bán
Bất động sản cho thuê
Bất động sản được uỷ quyền

Thông tin

Giới thiệu

BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH ĐỊNH - KHÁNH HOÀ Chuyên ĐẤT VƯỜN- TRANG TRẠI- SINH THÁI

Bất động sản quan tâm

Khu vực quan tâm

Quy Nhơn, Bình Định
Nha Trang, Khánh Hòa

Giá quan tâm

0 - 11 tỷ

Bất động sản bán

no-data

Hiện tại chưa có bất động sản bán

Bất động sản cho thuê

no-data

Hiện tại chưa có bất động sản bán

Bất động sản được uỷ quyền

no-data

Hiện tại chưa có dự án nào được uỷ quyền